Chassis

PROFESIONALAC U TRANSFORMACIJAMA

Šasija Porter NP6 može biti nadograđena opremom sa performansama uporedivim sa rešenjima koja se obično instaliraju na većim vozilima, ali u značajno manjem obliku.